Het is sinds 2019 mogelijk een zwarte duif los te laten tijdens een uitvaart.

Nog mooier is het om zowel een zwarte als een witte duif los te laten bij een uitvaart.

Symbool een zwarte & witte duif loslaten.

Sinds begin dit jaar zijn we in het gelukkige bezit van een aantal roet zwarte duiven.  Zwarte duiven zijn uniek en komen van nature weinig voor.

Zwart en wit zijn twee tegenovergestelde kleuren. Net zoals magneten de plus en de min elkaar aantrekken.

Yin en Yang: Tegengestelden, elkaars tegenpolen en tegelijkertijd afhankelijk van elkaar. Yin is niets zonder Yang en omgekeerd. Yin wordt gezien als het vrouwelijke, aardse deel. Yang is mannelijk en hemels. Het begrip komt uit de oosterse belevingswereld.

Vooral de wederzijdse beïnvloeding en afhankelijkheid staan centraal. Yin is altijd een deel van Yang, voor Yang geldt het zelfde, de stippen in het symbool benadrukken dat. De twee samen zorgen voor harmonie en evenwicht.

Als symbool voor eenheid en gebondenheid laat men twee duiven los een witte en een zwarte duif.
De witte en zwarte duif vliegen samen weg in een richting….